Groeien tegen de stroom in

Ondanks de krimp in de (wereld)economie, de overcapaciteit in de staalsnijwereld en de recessie waar iedereen mee te maken heeft is men in Veenendaal niet ontevreden over het afgelopen jaar. Ondanks allerlei sombere berichten is de in 2011 ingezette groei ook in 2012 voortgezet.

Evenals ieder ander zichzelf respecterend bedrijf heeft ook Joop van Zanten Staalservice zich, na de enorme terugval in 2009, ingespannen om de weg terug te vinden. De koers die gevolgd werd is nog beter inzichtelijk gemaakt, er zijn piketpalen geslagen en er is van start gegaan met de uitkomsten van interne en externe onderzoeken en analyses van de markt(en).

2010 was een verliesgevend jaar. Nog nooit in de historie van het nu 46 jarig bestaan van het bedrijf is er verlies gemaakt. De terugval was enorm en heeft ook, in die tijd, 7 arbeidsplaatsen gekost. Echter, door goed ondernemerschap, vertrouwen in eigen kracht en vasthoudend aan de peilers van het bedrijf (kwaliteit, (lever)betrouwbaarheid en flexibiliteit) konden de verliezen worden omgebogen tot positieve resultaten in 2011 en 2012.

De pro-actieve benadering van de markt, goed luisteren naar de wensen van de relaties, gecombineerd met het continue investeren in mens & machine brengt dat Joop van Zanten Staalservice stappen maakt in de richting van full-service-staalplaatverwerking. De begin dit jaar geplaatste blokbedfreesmachine, geschikt voor het aanbrengen van (contour)laskanten, geboorde en/of getapte gaten in producten van maximaal 10 meter lang en 20ton zwaar, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Maar ook extra tilgereedschap (wandconsolekraan, zwenkkranen), heftruck en verbeterde werkplaatsinrichtingen zijn voorbeelden van investeringen in machines en hulpmiddelen die meewerken aan een continu proces om de kwaliteit van de diensten en producten te verhogen.

Al deze stappen zijn een onderdeel van Operational Excellence, een proces waar Joop van Zanten Staalservice momenteel in zit. Het continu verbeteren van je (werk)processen waardoor uiteindelijk de kostprijs naar beneden gaat en je performance omhoog. Hierbij is de mens, de medewerker, erg belangrijk. Naast de persoonlijke coaching van de medewerkers op elk terrein wordt er geïnvesteerd in (persoonlijke) trainingen of cursussen. Maar ook LEAN heeft zijn intrede gedaan. Samen met de medewerkers worden verbeteringen voorgesteld, op haalbaarheid beoordeeld, omschreven en geïmplementeerd. Hierbij worden onorthodoxe voorstellen niet uit de weg gegaan. Het gevolg van deze inspanningen is dat de medewerker met meer tevredenheid werkt, meer doet zonder extra druk te voelen. Een win-win situatie die leidt naar een gezonde werkdruk, plezier in het werk, flexibiliteit en snelheid; ook weer tegen lagere kosten en dus betere marges.

En met betere marges kun je, zonder inbreuk te doen op kwaliteit en betrouwbaarheid, de marktontwikkelingen qua prijs goed volgen, hoef je niet mee te doen met het ‘kopen’ van werk en kun je investeringen in mens & machine blijven doen om stappen te maken richting full-service.

Ook voor 2013 zijn er weer voldoende plannen die gerealiseerd gaan worden. Wij zijn er van overtuigd dat, wat de markt ook gaat doen, Joop van Zanten Staalservice nog professioneler, vakkundiger, completer en vastberadener weer meer gaat brengen dan dit jaar. Samen met u!

Op January 23, 2013